Безнадеждно

Змия- отровна, зла и властна
ще бъда аз за теб!
Ще се приплъзна във съня ти,
във мислите гнездо ще свия…
В душата ти – отровна сянка
и чувства нежни ще убия.

Ела, не бягай, погледни ме!
От мен не можеш да се скриеш!
Очите ми- те гибел носят…
Очи зловещи- хладна пропаст…

Оглеждаш се! Нима във страх
си се увил, за да се стоплиш?
Посипва се по тебе леден прах-
змия в сърцето си ти носиш…