Определения

Аз съм мила, ти – жесток!
Аз любов съм, ти – порок!
Аз говоря, ти мълчиш!
Аз съм лед, а ти гориш!

Ти си камък, аз – змия!
Ти вървиш, а аз летя!
Ти – молитва, аз – камшик!
Ти си стон, а аз пък вик!

Как кажи да събера
бреговете на река?
Виж- дели ни самота!
А какво ли ни събра?