Guns `N`Roses – This I Love (Превод)


Guns `N`Roses – This I Love (Lyrics)

And now I don’t know why
She wouldn’t say goodbye
But then it seems that I
Had seen it in her eyes
And it might not be wise
I’d still have to try
With all the love I have inside
I can’t deny

I just can’t let it die
Cause her heart’s just like mine
And she holds her pain inside
So if you ask me why
She wouldn’t say goodbye
I know somewhere inside
There is a special light
Still shining bright
And even on the darkest night
She can’t deny

So if she’s somewhere near me
I hope to God she hears me
There’s no one else could ever make me feel
I’m so alive
I hoped she’d never leave me
Please God you must believe me
I’ve searched the universe and found myself
Within’ her eyes

No matter how I try
They say it’s all a lie
So what’s the use of my
Confessions to a crime
Of passions that won’t die
In my heaaaaaaaaaaaaaaaaaart

So if she’s somewhere near me
I hope to God she hears me
There’s no one else could ever make me feel
I’m so alive
I hoped she’d never leave me
Please God you must believe me
I’ve searched the universe and found myself
Within’ her eyes

So if she’s somewhere near me
I hope to God she hears me
There’s no one else could ever make me feel
I’m so alive
I hoped she’d never leave me
Please God you must believe me
I’ve searched the universe and found myself
Within’ her eyes

And now I don’t know why
She wouldn’t say goodbye
It just might be that I
Had seen it in her eyes
And now it seems that I
Gave up my ghost of pride
I’ll never say goodbye aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeeeeye

И сега не знам защо
тя дори не ми каза `Сбогом`…
Но изглежда го бях видял
в нейните очи…
И въпреки, че не е мъдро,
все още продължавам да опитвам…
Любовта, която изпитвам
не ми позволява да се откажа…

Не мога
просто да я оставя да умре,
защото нейното сърце
е също като моето…
И тя таи болката в себе си….
Затова ако ме питаш
защо тя дори не ми каза` Сбогом`,
аз знам, че някъде в мен има
една особена светлина,
която все още блести ярко…
И дори в най-тъмната нощ
тя не може да угасне…

Затова ако тя е някъде близо до мен
се моля на Господ тя да разбере,
че няма друга,
която може да ме накара
да се чувствам така…
Толкова жив…
Надявах се,
че никога няма да ме напусне…
О, Господи, трябва да ми повярваш…
Търсих в цялата Вселена
и открих себе си в нейните очи….

Каквото и да опитах,
ми казаха, че е лъжа…
Така че, какъв е смисъла
да извърша престъпление,
заради страст,
която няма никога да умре
в моето сърце…

Затова ако тя е някъде близо до мен
се моля на Господ тя да разбере,
че няма друга, която може да ме накара
да се чувствам така…
Толкова жив…
Надявах се, че никога няма да ме напусне…
О, Господи, трябва да ми повярваш…
Търсих в цялата Вселена
и открих себе си в нейните очи….

Затова ако тя е някъде близо до мен
се моля на Господ тя да разбере,
че няма друга, която може да ме накара
да се чувствам така…
Толкова жив…
Надявах се, че никога няма да ме напусне…
О, Господи, трябва да ми повярваш…
Търсих в цялата Вселена
и открих себе си в нейните очи….

И сега не знам защо
тя дори не ми каза Сбогом…
Но изглежда го бях видял
в нейните очи…
А сега сякаш
съм се отказал от гордия си дух
и няма да кажа никога `Сбогом`…

Ozzy Osbourne – I Just Want You (Превод)