Малка Елегия – Пеньо Пенев

Нощта има хиляди очи,
а денят само едно,
но цял свят угасва –
угасне ли слънцето…

Разумът има хиляди очи,
а само едно твойта душа,
но цял живот угасва –
угасне ли любовта.