Vaya Con Dios – Don’t Break My Heart (Превод)

Vaya Con Dios – Don’t Break My Heart


Sometimes I feel so empty

So deserted and so lonely

And no one can take that pain away

Don’t break my heart

The anger and the fury

And the fears living inside me

Should you love me

Would you love them just the same

Don’t break my heart

Don’t break my heart

I’ve been strong and brave

Sometimes I lost my faith

And too many times

Threw caution to the wind

So if you tried to understand me

Would you crucify or damn me

Or stand by me

Like smoke around the flame

Don’t break my heart

Don’t break my heart

I’ve been strong and brave

Sometimes lost my faith

And so many times

Saw love come to an end

It’s not a question of pride

It’s not the tears that I’ve cried

It’s not a question of pride

Don’t break my heart

Don’t break my heart

I’ve been strong and brave

Sometimes lost my faith

And so many times

Saw love come to an end

It’s not a question of pride

It’s not the tears that I’ve cried

It’s not a question of pride

******************************

Не разбивай сърцето ми


Понякога се чувствам толкова празна…

Толкова изоставена и толкова самотна…

И никой не може да премахне тази болка…

Не разбивай сърцето ми!

Гневът, яростта

и страхът, които живеят в мен-

дали ще ме обичаш?

Ще можеш ли да обичаш тях по същия начин?!

Не разбивай сърцето ми!

Не разбивай сърцето ми!

Бях силна и смела.

Понякога губех вярата си,

и толкова много пъти

хвърлях вниманието си на вятъра.

Така че, ако се опиташ да ме разбереш,

би ли ме разпънал или проклел?

Или ще останеш до мен,

като дим покрай пламък?

Не разбивай сърцето ми!

Не разбивай сърцето ми!

Бях силна и смела.

Понякога губех вярата си

и толкова много пъти,

виждах как любовта си отива…

Не е въпрос на гордост…

Не са сълзите, които изплаках…

Не е въпрос на гордост…

Не разбивай сърцето ми!

Не разбивай сърцето ми!

Бях силна и смела.

Понякога губех вярата си

и толкова много пъти,

виждах как любовта си отива..

Не е въпрос на гордост..

Не са сълзите, които изплаках..

Не е въпрос на гордост…