Любовна Песен На Момиче – Джон Драйдън

Поддържам огън в мен по действие двояк:
гори ме остро той, но радва ме все пак,
приятно ме терзае, тъй сладостно гори,
че лесно ще го пазя, да носи смърт дори.

Пред тоз, за който страдам,съвсем не ми личи,
очите ми немеят, устата ми мълчи!
Сълзите ми пред него скръбта ми не разкриват:
като роса над роза те тихо се изливат.

И той, да не изглежда съвсем жесток предлага
сърцето ми само да изгори веднага.

Тъй страдам мълчаливо аз, да му създам покой
и милвам любовта си, нали я мрази той.

Със поглед ще го любя – как само е суров!
От студ не се страхува стаената любов.
Да бъда по-щастлива? Не зная и не смея.
Да падна? Как по-долу?
Да литна не умея.