Двеста Извора На Път Да Срещнеш…- Евтим Евтимов

Двеста извора на път да срещнеш,
жажда да те пари с огън черен,
изворите бели да отминеш,
мене между всички да намериш.

Имаш ли за туй в сърцето сила,
имаш ли за туй сърце – до гроба ?
После няма никога да искам
да ми се заклеваш в обич.