Национален Парк “ Дефиле Самария“

Името си дефилето дължи на разположеното приблизително по средата му венецианско селце Санта Мария. Националният парк “ Дефиле Самария“ в Белите планини (Западен Крит) със своите 16 км дължина е едно от най-грандиозните дефилета на Европа и принадлежи към природните феномени на Крит. Подстъпът към него е в края на голямото приблизително 25 кв.км плато Омалос.
samaria_gorge_2 На височина 1200 м входът на дефилето е маркиран от хижата „Ксилоскало“. Преходът трае приблизително шест до осем часа. Само първата част от пътя, благодарение на стръмните серпентини, е по-уморителна. През пролетта водите на реката значително се покачват, така дефилето се затваря, или се налага да се прегазва реката, особено в по-тесните места. Малко след селцето Санта Мария се стига до най-тясното място на дефилето – Желязната порта. Тук високите около 600 м скални стени стоят на разстояние не повече от три метра една от друга. Платото Омалос и дефилето Самария са родина на много ендемични растения и редки животински видове. Тук освен критската планинска коза могат да се видят най-вече различни видове птици, например ястребов, скален и малък орел, брадат лешояд, мишелов, сокол скитник, горска и забулена сова.

Из "Голяма Енциклопедия на света"