Незавършено Посвещение – Евтим Евтимов

Жена на болката,
една жена,
жена, ах, колкото
земя една.

И не за спиране,
и не за брод.
Едно събиране,
един живот.

И не обятие
на огън прост.
Едно разпятие –
един Христос.

Жена – врата
отвъд света.