Интересни уравнения ;-)

Уравнение 1
Човек = ядене + спане + работа + забавления
Магаре = ядене + спане

=> човек = магаре + работа + забавления    => човек – забавления = магаре + работа


или казано по друг начин:
Човек, които не се забавлява, е магаре, което работи


Уравнение 2
Мъж = ядене + спане + изкарване на пари
Магаре = ядене + спане

=> мъж = магаре + изкарване на пари   => мъж – изкарване на пари = магаре


или казано по друг начин:
Мъж, които не изкарва пари = магаре


Уравнение 3
жена = ядене + сън + харчене на пари
магаре = ядене + спане

=> жена = магаре + харчене на пари   => жена – харчене на пари = магаре


или казано по друг начин:
Жена, която не харчи пари = магаре


Обобщение:
Мъж, който не изкарва пари = Жена, която не харчи пари


Мъжът изкарва пари, за да не позволи на жената да стане магаре (Постулат 1)
Жената харчи пари, за да не позволи на мъжа да стане магаре (Постулат 2)

Мъж + жена = магаре + изкарване на пари + магаре + харчене на пари

=> от Постулати 1 и 2 можем да заключим, че

мъж + жена = 2 магарета, които живеят щастливо заедно 🙂