Beverly Craven – Promise me (Превод)

Beverly Craven – Promise me (Lyrics)

You light up another cigarette
And I pour the wine
It`s four o`clock in the morning
And it`s starting to get light
Now I`m right where I wanna be
Losing track of time
But I whish that it was still
Last night

You look like you are in another world
And I can read your mind
How can you be so far away
Lying by my side
When I go away I`ll miss you
And I`will be thinking of you
Every night and day just…

CHORUS

Promise me you`ll wait for me
Cause I`ll be saving all my love for you
And I`ll be home soooooooon
Promise me you`ll wait for me
I need to know you feel the same way too
And I`ll be home, I`ll be home soon

Ти палиш друга цигара
и аз наливам виното…
Четири часа сутринта е
и започва да се развиделява….
Сега съм точно там,
където искам да бъда…
Губя представа за времето,
Но копнея все още да е нощта,
която отмина…

Ти изглеждаш така,
сякаш си в някакъв друг свят
и аз мога да прочета мислите ти…
Как може да си толкова далеч,
докато лежиш до мен?
Когато замина далеч
ще ми липсваш…
И ще мисля за теб всяка нощ и ден…

Само ми обещай,
че ще ме чакаш…
Защото аз ще запазя
цялата си любов за теб
и скоро ще бъда у дома отново…
Обещай ми, че ще ме чакаш…
Имам нужда да знам,
че ти усещаш същото…
И аз ще се върна у дома скоро…