Celine Dion – I`m Alive (Превод)

Celine Dion – I`m Alive (Lyrics)

Mmmmm, Mmmmmmmmmmmm
I get wings to fly
Oh, oh, I’m alive…
Yeah

When you call on me
When I hear you breathe
I get wings to fly
I feel that I’m alive

When you look at me
I can touch the sky
I know that I’m alive
Mmmmm Ohhhhh

When you bless the day
I just drift away
All my worries die
I’m glad that I’m alive

You’ve set my heart on fire
Filled me with love
Made me a woman
On clouds above

I couldn’t get much higher
My spirit takes flight
Cause I am alive
OHHHHH

(When you call on me)
When you call on me
(When I hear you breathe)
When I hear you breathe
(I get wings to fly)
Fly
I feel that I’m alive
I am alive

(When you reach for me)
When you reach for me
(Raising spirits high)
God knows that

That I’ll be the one
Standing by

Through good and
Through trying times

And it’s only begun
I can’t wait for the
Rest of my life

(When you call on me)
When you call on me
(When you reach for me)
When you reach for me
I get wings to fly
I feel that I’m alive

(When you bless the day)
When you bless, you bless the day
(I just drift away)
I just drift away
(All my worries die)
I know that I’m alive

I get wings to fly
God knows that I’m alive

Намерих криле, за да полетя…
О, аз съм жива…

Когато ме повикаш…
Когато чувам твоето дихание…
Намирам криле, за да полетя…
Усещам, че съм жива…

Когато погледнеш към мен,
мога да докосна небето…
Знам, че съм жива…

Когато ми подаряваш деня,
аз просто се оставям на съдбата…
Всички мои страхове умират…
Благодарна съм за това, че съм жива…

Ти накара сърцето ми да пламне…
Изпълни ме с любов…
Накара ме да се чувствам така,
сякаш съм над облаците…

Не бих могла да се издигна по високо…
Духът ми лети, защото съм жива…

Когато ме повикаш…
Когато чувам твоето дихание…
Намирам криле, за да полетя…
Усещам, че живея…

Когато се опитваш да ме докоснеш…
Духът ми отлита високо…
Бог знае това…

Че аз ще бъда единствената,
която ще бъде с теб
в добри и в лоши времена…

И това едва започва,
а аз не мога да чакам
до края на живота си…

Когато ме повикаш…
Когато се опитваш да ме докоснеш…
Намирам криле, за да полетя…
Усещам, че съм жива…

Когато ми подаряваш деня…
Аз просто се оставям на съдбата…
Всички мои грижи умират…
Знам, че съм жива…

Намирам криле, за да полетя…
Бог знае, че съм жива…