Радост От Живота – Младен Исаев

Да живееш на земята ни е хубаво
заради човека, слънцето, простора,
заради това сърце, в живота влюбено,
дето вечно бие и жадува, и се бори…

Как би слушал, ако беше с пръст заринат,
песните, препълнени като реките ни
с волност и тъга, упойни като вино,
как би гледал в нощното небе звездите?

Как би вкусил радостта, че дишаш въздуха
на това неповторимо наше време,
дето хората мъжествено са дръзнали
да направят от живота си поема?

Да живееш на земята ни е хубаво
заради човека, слънцето и песните,
заради оная радост непогубена,
за която цялата земя е тясна!

1941