ПЪРВОБИТНО ИЗКУСТВО – Подробен План За Тема


I-ви ЕТАП

ПАЛЕОЛИТ (стар камък)

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАЛЕОЛИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

Изображения на животни:

– тогава изображенията на животни са били точни, прецизни и са отговаряли максимално на съществуващите видове;

– демонстрира се свободата да се запомни и пресъздаде съответен животински вид;

първобитен реализъм – подобие между реалните ексемпляри и рисунките;

– проява на една реалистично и визуално наподобяваща система;

Изображения на хора:

– изображенията на хора са само на жени;

– те имат повтарящи се общи черти;

– видима е деформацията на всички вторични женски белези;

– показват постоянства свързани с размножаването и възпроизвеждането;

– жените в рисунките нямат лица, което ясно показва, че който е правил образите не е рисувал конкретен индивид, а общо гледа на жените, както вече споменахме като средство за възпроизвеждане; (по този начин парвобитните творци показват, че за тях е важно да се множат, това се опитват да покажат)

II-ри ЕТАП
НЕОЛИТ (нов камък)  I анима (душа)

– изкуство отново развило се в праисторията, но по-близо до нас, някъде от 10000 до 6000 години преди новата ера; доста по кратак като времетраене етап в сравнение с палеолита;

НОВОТО ПРИ ХОРАТА И ТЕХНИЯ ЖИВОТ:

– тогава човека се научава да брои;

почитат неодушевени предмети;

– хората стоящи за по-дълго време на едно и също място се издигат и растят под формата на така наречените МОГИЛИ;

архитектурата е градена от камък(нарича се МЕГАЛИТ) – архитектурни конструкции от най-древен произход;

– има три типа МЕГАЛИТ:

1) долмен – къщичка от камът – две надлъжни и една напречна греда;

2) менхири – големи вертикално изправени камъни;

3) кромлехи – два големи кръга, които са оградени с дълги изправени камъни, а върху тях са слагани други;

РАЗЛИЧИЯ:

– среща ни с ново явление ( промяна на икономиката на съществувание на човека)

човека минава в преработване на околната среда в съответствие на своите нужди;

– израждане на нов начин на живот – хората се делят на две остовни групи:

1) живеят преобразувайки земята, като земеделци (култивират разстения)

2) занимаващи се със скотовъдство (те се намират непрекъснато след стадата, тънсеци нови земи) – номади

– практически неолит може да бъде открит навсякаде, за разлика от палеолита;

– среща се засилена комуникация между хората и това създава трето общество, което се опитва да задоволява и помага на другите две прослойки:

3) занимават се със занаят (правят предмети и след това ги продават на нуждаещите се)

– неолита също е времето в което се открива колелото, като кръгла форма която се върти;

– изработват се всякакви керамични съдове и пособия;

работата с огъня води до откриването на метала и смесването на камъни с метали и с това приключва неолината епоха;

НОВОТО В РИСУВАНЕТО:
неолита ни среща с нови моменти в рисуването:

голямо разнообразие от форми, като отново основно оръжие на труда е камъка;

разказ и сюжет на нещо, което се случва може да се приеме като новото в неолита;

създават се рамки, които разграничават случките(предимно ловни сцени);

– рамката показва, че има кой да гледа рисунката;

разграничаване на реалността от образите;

неолитното изкуство ни среща и с друг феномен:

керамични фигури(гарне, чаша, чиния) има открити и фигури на които предназначението все още е неясно; съдовете са били изписвани с орнаменти;

моделиране и създаване на модели на някаква идея или природно явление;