Разстояния-Рени Митева

Кажи ми как си?

А аз съм тук.

Вярваш ли?

Бързаш ли?

Плачеш ли?

Страдаш ли?

Гориш ли?

А пее ли душата ти?

 

Кажи ми как си?

А аз съм тук.

Трябваш ли?

Виждаш ли?

Чуваш ли морето?

А  нощта?

 

Кажи ми как си?

А аз съм тук.

Успяваш ли да стоиш прав?

Можеш ли да ходиш?

И спиш ли?

 

Кажи ми как си?

А аз съм тук…

Тялом.

Знаеш ли нещо за поезията на една любов…