След- Рени Митева

Недей,Вятърко!

Това не е прах,

а пепел…

Пепел от нещо,

на което държах…

Безумно!

Пепел от нещо,

в което вярвах…

Безрезервно!

Спри,Ветре!

Не разпилявай

тази бездушна купчинка…

Тя е последното,

единственото нещо,

което ми остана.

Тя е рисунка,

която може да говори,

но мълчи.

Тя е болката

след…

Тя е материализираният

предишен страх.

Тя е друго превъплъщение

на душата.

***

Тя е видим образ

на нещо невидимо…

На нещо било.