За Вещите

Вещите.
Какво за тях? Нали са неодушевени предмети? Нищо особено на пръв поглед… Но ако се вгледаме в себе си, ще разберем, че може би сме им дали душа и то не каква да е, а нашата собствена. Помислете си колко пъти сърцето ви е спирало в мига, в който изтървате скъпата кристална ваза или луксозната чиния за салата. А колко пъти сърцето ви спря заради това, че възрастна жена се препъва на улицата и пада? Малката неромантична мисъл е, че сме се превърнали във вещи на вещите.