За Думите

Думите
Прости, сложни, подлози, сказуеми, казани, прошепнати…
Как да опишеш думите с думи?
В мислите ми изплува отдавна забравено стихче от детска книжка.
Написах дума,
погрешна дума.
Изтрих я с гума.

Изрекох дума,
обидна дума.
Но няма гума
за тази дума.