Дървесни Плочи

Дървесните плочи могат да бъдат подразделени на четири основни групи:

1. Плочи от дървесни влакна;

2. Плочи от дървесни частици;

3. Слоести дьрвесни плочи;

4. Пълнежни плочи от дървесина.

Плочите от дървесни влакна се получават чрез пресоване на фини дървесни частици с вода или лепило под високо налягане. Плочите от дървесни частици са от по-едри стърготини, свързани с лепила. Слоестите дървесни плочи, наричани още шперплат, се състоят от няколко слоя фурнир, слепени с подходящо лепило, като направлението на влакната на всеки два съседни слоя е перпендикулярно. Четвъртата група обединява плочите от масивна дървесина – шпервани пълнежни плочи от масивни летви, от тънки

летвички или нешпервани плочи от слепени масивни летви с по-голяма дебелина.Някои елементарни правила гарантират правилната употреба на дървесните плочи:

в кантовете им предварително трябва да се изработят отвори за винтови съединения;

– дебелината на използваните винтове трябва да е приблизително равна дебелината на плочите;

Най-качествено свързване на дървесни плочи се получава при комбинация между

винтове и лепило.

1. Плочи от дървесни влакна

Мокрите дървесни влакна се поставят върху мрежести сита и се пресоват, след което се изсушават в сушилни. Този „мокър“ метод за производство изисква големи разходи на вода и през 1943 година в САЩ е създаден „полусух“, а впоследствие – през 1951 година – и „сух“ метод за производство на плочи от дървесни влакна.

Твърдите плочи от дървесни влакна се произвеждат както без покритие, така и с едностранно или двустранно декоративно покритие. Използват се предимно за гърбове на корпусни мебели или дъна на чекмеджета. Когато са без покритие, те са тъмнокафяви на цвят. Меките плочи от дървесни влакна се наричат още „леки“ или „среднотвърди“. Служат за изолация в строителството, но постепенно се изместват от други видове материали.

2. Плочи от дървесни частици

Прилагат се формалдехидни смоли като свързващи вещества.

Грубите плочи от дървесни частици се състоят от дълги трески, чието направление в повърхностния слой е успоредно на повърхнината на плочата и перпендикулярно в нейната сърцевина. Ето защо тяхната якост на огъване в надлъжна посока е по-голяма отколкото в напречна. След шлайфане и лакиране те намират приложение в мебелното производство.

Най-често употребяваните плочи от дървесни частици са трислойните. Средният им слой е от по-груби, а двата по-тънки повърхностни слоя – от по-фини и плътно пресовани частици. В близкото минало плочите от дървесни частици са излъчвали свободен формалдехид в количества, вредни за здравето на хората. Днес се произвеждат плочи от дървесни частици от така наречения Клас Е 1, които се считат за безопасни. Плочите от Клас Е 2 отделят по-голямо количество свободен формалдехид и се използват само с допълнително повърхностно покритие. Най-опасни са плочите от дървесни частици от Клас Е 3, които са спрени от производство в много страни. В мебелното производство най-широко приложение намират плочите от дървесни влакна, покрити с естествен фурнир или меламинови смоли. Идеалният материал за мебели са плочите МОР. Съкращението е получено от немското наименование „плочи от дървесни частици със средна плътност“. Много фините частици, слепени със синтетични смоли, придават на материала голяма плътност и еднородност на структурата. Повърхнините и кантовете на плочите МОР се обработват лесно и чисто като масивната дървесина. Гладките им повърхнини са подходящи както за. фурнироване, така и за лакиране. Изброяват се в групата на плочите от дървесни“ частици, защото физико^механичните им качества са по-близки до тях, отколкото до свойствата на плочите от дървесни влакна.

3. Слоести дървесни плочи

Шперплатът е универсален материал, който се използва в самолетостроенето, мебелното производство, дори и при направата на опаковки за пури. Перпендикулярното разположение на влакната на всеки два съседни слоя фурнир уравновесява вътрешните напрежения от силите на съсъхване, което е голямото преимущество на този материал. Якостта на огъване и на опън на шперплата е доста по-висока отколкото на плочите от дървесни частици.

В мебелното производство се използва и трислоен отъваем шперплат, чийто среден слой е много по-тънък от двата външни. Това позволява лесното му огъване. Произвеждат се още уплътнени шперплатни плочи, слоести плочи с филмово покритие и плочи със ситов печат, които са с голяма стабилност, но и много тежки. Дебелината им достига до 60 гпт. Покрити са с формоустойчив слой смола, който при плочите с филмов печат е гладък, а при тези със ситов печат – грапав. Използват се в автомобилостроенето и в строителството – като кофраж за бетон.

4. Пълнежни плочи от дървесина

Шперваните пълнежни плочи от масивни летви и тънки летвички съдържат два външни слоя дебел фурнир и един среден слой слепени масивни елементи. Най-добри свойства имат плочите, чиито пълнежни летви са с взаимно перпендикулярно направление на влакната. Те са високо ценени от специалистите в мебелното производство и приложението им е голямо – за плотове, корпусни мебели и др. Нешперваните слепени плочи от летви с голяма дебелина се изработват от доброкачествена дървесина – смърч, бор или бук. Цената им е сравнително висока и при тях не се прилага покриване с пигментни лакове или фурнироване.