Сбогом, Казах – Васил Найденов

Припев: /2x/
Сбогом, сбогом, сбогом казах
Щом така си решила ти, добре
Сбогом, сбогом, сбогом казах
И морето реве с пълна сила,
Туй черно море

Мила, мила
Като прелетни чайки
със с теб се срещнахме
тука случайно
Мила, мила
и звезди колко много звезди
ни обсипваха вечер

Припев:…

Но светът е изменчив
Виж по пясъка двете следи
Виж по пясъка двете следи се изгубиха
Няма ги вече…

Мила, мила
Като прелетни чайки
Със с теб се срещнахме
Тука случайно
Мила, мила
И последните думите заглъхват
Заглъхват далече

Припев:… /3x/