Beverley Craven – I Miss You (Превод)

Beverley Craven – I Miss You (Lyrics)
Here in the silence I wait
There’s nothing else I can do
It feels like my heart’s gonna break
And all I can think of is you
And how my aching arms long to hold you
And show you how much I care
But I’m counting the hours without you
And I don’t know how much I can bear
Cos I miss you
More than words can say
And I need you here
In my life always
Yeah I miss you
And I’ll always be
Waiting here for you
Til you’re back with me

You found a place in my heart
From the first moment I saw you
And you are my light in the dark
And I would do anything for you
Cos you’re everything I’ve ever wished for
The answer to all of my dreams
And I want you back
Home is here with me

Oh I miss you
More than words can say
And I need you here
In my life always
Yeah I miss you
And I’ll always be
Waiting here for you
Til you’re back with me

Yes i, would be right there beside you
If I only knew where you are
Cos it feels like I’m dying without you
My whole world falling apart

And I miss you
More than words can say
And I need you here
In my life always
Yeah I miss you
And I’ll always be
Waiting here for you
Til you’re back with me

Чувствам се така,
сякаш сърцето ми ще се разруши
и всичко,
за което мога да мисля си Ти…
И как копнея да те прегърна
в моите изстрадали обятия…
И да ти покажа
колко много ме е грижа…
Но сега отброявам часовете,
в които съм без теб
и не знам
колко още мога да издържа…

Защото ми липсваш..
повече отколкото думите могат
да опишат…
И се нуждая от теб…
Тук, в моя живот…
Завинаги…
Да, липсваш ми
и винаги ще те чакам..
Докато се върнеш при мен…

Ти намери място в сърцето ми
от първия миг, в който те видях…
Ти си моята светлина в мрака
и бих направила всичко за теб…
Защото ти си всичко,
за което съм мечтала…
Отговор на всички мои мечти…
И аз копнея да се върнеш
у дома при мен…

Липсваш ми повече,
отколкото думите могат
да опишат…
И се нуждая от теб…
Тук, в моя живот…
Завинаги…
Да, липсваш ми
и винаги ще те чакам..
Докато се върнеш при мен…

Да, аз бих застанала до теб,
само ако знаех къде си ти сега…
Защото се чувствам така,
сякаш умирам без теб…
Целият ми свят се разпада…

И ти ми липсваш повече,
отколкото думите могат да опишат…
И се нуждая от теб…
Тук, в моя живот…
Завинаги…
Да, липсваш ми
и винаги ще те чакам..
Докато се върнеш при мен…