Demis Roussos – Rain And Tears (Превод)

Demis Roussos – Rain And Tears (Lyrics)

Rain and tears all the same
But in the sun, you’ve got to play the game
When you cry in winter time
You can’t pretend, it’s nothing but the rain

How many times I’ve seen
Tears coming from your blue eyes

Rain and tears all the same
But in the sun, you’ve got to play the game

Give me an answer of love I need an answer of love
Rain and tears in the sun
But in your heart, you feel the rainbow waves

Rain and tears both for shown
For in my heart, there’ll never be a sun
Rain and tears all the same
But in the sun, you’ve got to play the game

Дъжд и сълзи…
всичко е едно и също…
Но когато е слънчево, трябва да играеш играта…
Когато плачеш през зимата,
ти не можеш да излъжеш…
това не е нищо друго, освен дъжд…

Колко пъти съм виждал
да падат сълзи
от твоите сини очи…

Дъжд и сълзи…
всичко е едно и също…
Но когато е слънчево, трябва да играеш играта…

Отговори на моята любов….
Имам нужда от отговор
за моята любов…
Дъжд и сълзи под слънцето…
Но в сърцето си усещаш вълните на дъгата…

Дъжд и сълзи…
виждам и двете…
Но в моето сърце
никога няма да има слънце….
Дъжд и сълзи…
всичко е едно и също…
Но когато е слънчево, трябва да играеш играта…