Бирата и твърдият алкохол защитават от радиация

alcohol

Предпазният ефект се дължи на съчетанието на съдържащите се в бирата биологично активни съединения с алкохола.


Бирата, както и по-силните алкохолни напитки могат да предпазят организма от вредните последствия от радиоактивното излъчване. Това е било експериментално доказано от японски учени от Националния институт за лъчева медицина. Резултатите от изследванията им са публикувани в местните средства за масова информация.

Опитите показали, че 0,5-литрова бутилка светла бира е достатъчна, за да намали с 34% хромозомните увреждания, възникващи под въздействието на рентгеновите лъчи или други тежки частици, като йони на водорода например.

Според учените, предпазният ефект се дължи на съчетанието на съдържащите се в бирата биологично активни съединения (псевдоуридин, мелатонин и глицин-бетаин) с алкохола. Известно е, че спирта има свойството да поглъща свободните радикали, които при облъчване водят до генетични увреждания. Експертите посочват, че безалкохолната бира няма същите защитни свойства.