Deep Purple – When A Blind Man Cries (Превод)

Deep Purple – When A Blind Man Cries (Lyrics)

If you’re leaving close the door.
I’m not expecting people anymore.
Hear me grieving,
I’m lying on the floor.
Whether I’m drunk or dead
I really ain’t too sure.

I’m a blind man, I’m a blind man
…and my world is pale.
When a blind man cries,
Lord, you know
there ain’t no sadder tale.

Had a friend once in a room,
…had a good time
but it ended much too soon.
In a cold month in that room
we found a reason
for the things we had to do.

I’m a blind man, I’m a blind man, now my room is cold.
When a blind man cries,
Lord, you know
he feels it from his soul.

Ако си тръгваш,
затвори вратата…
Не очаквам повече хора…
Чуй ме как стена…
Лежа на пода…
Наистина не съм сигурен
дали съм пиян или мъртъв…

Аз съм слепец…
Сляп съм…
И моят свят е избледнял…

Когато един слепец плаче,
Господи, не е ли това
най-тъжната история…

Някога имах приятел
в една стая…
Бяха добри времена,
но свършиха…
…твърде скоро…
В студа на тази стая
ние открихме смисъл
за всички неща,
които сме направили…

Аз съм слепец…
Сляп съм…
Сега моята стая е студена…
Когато един слепец плаче,
Господи, ти знаеш,
че той чувства с душата си…