Как се приспива жена на 8, 18, 28, 38, 48 и 58 години?

img_31918_5816_b1
На 8 – Лягай, ще ти разкажа приказка.

На 18 – Лягай, ще бъде приказка.
На 28 – Лягай, ти си приказка.
На 38 – Лягай, без много приказки.
На 48 – Лягай, че не е за приказване.
На 58 – Лягай, ще си разказваме приказки.