Roxette – It Must Have Been Love (Превод)

Roxette – It Must Have Been Love (Lyrics)

It Must Have Been Love….. But its over now….

Lay a whisper on my pillow
Leave the winter on the ground
I wake up lonely, there’s air of silence
In the bedroom and all around
Touch me now, I close my eyes and dream away

1st Chorus:

It must have been love, but it’s over now
It must have been good, but I lost it somehow
It must have been love, but it’s over now
From the moment we touched till the time had run out

Make believing, we’re together
That I’m sheltered by your heart
But in and outside I’ve turned to water
Like a teardrop in your palm
And it’s a hard winter’s day, I dream away

2nd Chorus:

It must have been love, but it’s over now
It was all that I wanted, now I’m living without
It must have been love but it’s over now

It’s where the water flows, it’s where the wind blows

3rd. Chorus:

It must have been love but it’s over now
It must have been good, but I lost it somehow
It must have been love, but its over now
From the moment we touched till the time had run out
Yeah.. It must have been love, but it’s over now
It was all that I wanted, now I’m living without
It must have been love but it’s over now

Its where the water flows, its where the wind blows..

Трябва да е било любов,
но вече я няма…
Направи така, че възглавницата да ми шепне…
Не се предавай на зимата…
Събуждам се самотна…
В спалнята и навсякъде около мен
цари тишина…
Докосни ме сега…
Аз ще затворя очите си
и ще потъна в мечти…

Трябва да е било любов,
но вече я няма…
Трябва да е било хубаво,
но някак си се е изгубило…
Трябва да е било любов,
но вече я няма…
Трябва да е било хубаво,
но някак си се е изгубило…

От момента, в който се докоснахме
сякаш времето спря…
Накара ме да повярвам,
че сме били заедно…
Че съм била подслонена от сърцето ти…
Но извън него аз се превръщам
в капка вода…
Като сълза в твоята длан…
Суров, зимен ден е…
Аз съм потънала в мечти…

Трябва да е било любов,
но вече я няма…
Беше всичко, което исках,
а сега живея без нея..
Трябва да е било любов,
но вече я няма…
Беше там, където течеше водата..
Беше там, където свистеше вятъра…

Трябва да е било любов,
но вече я няма…
Трябва да е било хубаво,
но някак си се е изгубило…
Трябва да е било любов,
но вече я няма…
От момента, в който се докоснахме
сякаш времето спря…

Трябва да е било любов,
но вече я няма…
Беше всичко, което исках,
а сега живея без нея..
Трябва да е било любов,
но вече я няма…
Беше там, където течеше водата..
Беше там, където свистеше вятъра…
Трябва да е било любов,
но вече я няма…