За Любовта…

В доброто старо време Любовта

безкористно владееше света,

поднесен със любов,букетът ярък

бе равен с най-разкошния подарък:

сърцето бе залог за ценността.


А знаете ли вие трайността

на чувствата взаимни в древността?

И двадесетгодишен срок бе кратък

в доброто стари време.


Сега изчезна откровеността,

преструвките се вършат с лекота.

Отново бих повярвал без остатък

във любовта,ако от днес нататък

се върне пак по нашите места

доброто старо време.