Elton John – Sorry Seems To Be The Hardest Word (Превод)

500 Песни С Превод

Elton John – Sorry Seems To Be The Hardest Word (Lyrics)

What have I got to do to make you love me
What have I got to do to make you care
What do I do when lightning strikes me
And I wake to find that you’re not there
What do I do to make you want me
What have I got to do to be heard
What do I say when it’s all over
And sorry seems to be the hardest word
It’s sad, so sad
It’s a sad, sad situation
And it’s getting more and more absurd
It’s sad, so sad
Why can’t we talk it over
Oh it seems to me
That sorry seems to be the hardest word
What do I do to make you love me
What have I got to do to be heard
What do I do when lightning strikes me
What have I got to do
What have I got to do
When sorry seems to be the hardest word

Какво трябваше да направя,
за да те накарам да ме обичаш?
Какво трябваше да направя,
за да те накарам да си загрижена?
Какво да правя,
когато проблясва светкавица
и се събуждам, за да открия,
че ти не си тук?

Какво трябваше да направя,
за да те накарам да ме желаеш?
Какво трябваше да направя,
за да бъда изслушан?
Какво да кажа,
когато всичко е свършило?
„Съжалявам“ сякаш
ще бъде най-жестоката дума…

Това е тъжно,толкова тъжно…
Това е една тъжна,
много тъжна ситуация…
И става все по-абсурдна…
и по-абсурдна…
Това е тъжно,толкова тъжно…
Защо не можем да си кажем,
че всичко е свършено?
О, струва ми се,
че „Съжалявам“ сякаш
ще бъде най-жестоката дума…

Какво трябваше да направя,
за да те накарам да ме желаеш?
Какво трябваше да направя,
за да бъда изслушан?
Какво да кажа,
когато всичко е свършило?
„Съжалявам“ сякаш е най-трудната дума…

Това е тъжно,толкова тъжно…
Това е една тъжна,
много тъжна ситуация…
Това е тъжно,толкова тъжно…
Защо не можем да си кажем,
че всичко е свършено?
О, струва ми се,
че “ Съжалявам“ сякаш
е най-трудната дума…..