Emerson, Lake And Palmer – C’est La Vie (Превод)

Emerson, Lake And Palmer – C’est La Vie (Lyrics)

C’est la vie
Have your leaves all turned to brown
Will you scatter them around you
C’est la vie
Do you love
And then how am I to know
If you don’t let your love show for me
C’est la vie

Oh c’est la vie
Oh c’est la vie
Who knows, who cares for me
C’est la vie

In the night
Do you fight a lover’s fire
Do the ashes of desire for you remain
Like the sea
There’s a love to deep to show
Took a storm before my love
Flowed for you
C’est la vie

Oh c’est la vie
Oh c’est la vie
Who knows, who cares for me
C’est la vie

Like a song
Out of tune and out of time
All I needed was a rhyme for you
C’est la vie
Do you give
Do you live from day to day
Is there is no song I can play for you
C’est la vie

Oh c’est la vie
Oh c’est la vie
Who knows, who cares for me
C’est la vie

Такъв е животът…
Увяхват ли твоите листа?
Разпръскваш ли ги около себе си?
Такъв е животът…
Влюбена ли си?
И как бих могъл да разбера,
ако не оставяш твоята любов
да се разкрие пред мен…
Такъв е животът…

О, такъв е животът…
Кой знае?
Кого го е грижа за мен?
Такъв е животът…

Бориш ли се
с пламъка на любовта
в нощта…
Оставят ли следи
прашинките на желанието в теб?
Любов, дълбока като морето,
за да може да бъде видяна,
се превърна в буря пред моята любов,
която се носеше към теб…
Такъв е животът…

Като песен,
останала без думи и без време…
Всичко, от което имах нужда
беше да напиша стих за теб…
Такъв е животът…
Предаваш ли се?
Живееш ли ден за ден?
Няма ли песен,
която мога да изсвиря за теб?
Такъв е животът…