Celine Dion – Immortality (Превод)

Celine Dion – Immortality (Lyrics)

so this is who i am
and this is all i know
and i must choose to live
for all that i can give
the spark that makes the power grow

and i will stand for my dream if i can
symbol of my faith in who i am
but you are my only
and i must follow on the road that lies ahead
and i won’t let my heart control my head
but you are my only
and we don’t say good bye
and i know what i’ve got to be

immortality
i make my journey through eternity
i keep the memory of you and me inside

fulfill your destiny
is there within the child
my storm will never end
fate is on the wind
the king of hearts, the joker’s wild
but we don’t say goodbye
i’ll make them all remember me

cause i have found a dream that must come true
every ounce of me must see it through
but you are my only
i’m sorry i don’t have a role for love to play
hand over my heart i’ll find a way
i will make them give it to me

immortality
there is a vision and a fire in me
i keep the memory of you and me inside
and we don’t say goodbye
with all my love for you
and what else we may do
we don’t say goodbye

Аз съм тази, която съм…
И това е всичко, което знам…
И трябва да избера живота,
заради всичко, което мога да дам…
Искрата, която кара силата
да става все по-голяма…

И аз ще застана зад моята мечта,
ако мога…
Символ на моята вяра в това, което съм…
Но ти си единствено мой
и трябва да следвам пътя,
който лежи пред мен….
И не бих оставила сърцето ми
да контролира мислите ми…
Но ти си единствено мой…
И ние няма да си кажем „Сбогом“!
И аз знам каква трябваше да бъда…

Безсмъртна…
Пътувам през Вечността…
В себе си пазя споменът за теб и мен…

Аз съм предопределена
за твоята душа на дете…
Аз съм една буря,
която никога няма да утихне…
Съдбата ми е да се нося с вятъра…
Кралят на сърцата, дивият шегаджия…
Но ние няма да си кажем „Сбогом“!
Аз ще накарам всички да си спомнят за мен…

Защото откривам една мечта,
която трябва да се осъществи….
Всяка частица от мен трябва да знае това,
че ти си единствено мой…
Съжалявам, че няма роля,
която да играя в тази любов…
…но с ръка на сърцето аз ще открия начин
да ги накарам да ми я дадат…

Безсмъртна…
Има фантазия и огън вътре в мен…
В себе си пазя споменът за теб и мен…
и ние няма да си кажем „Сбогом“!
С цялата ми любов, която е за теб…
И какво друго можем да направим?
Ние не си казваме „Сбогом“!