Journey – When You Love A Woman (Превод)

Journey – When You Love A Woman (Lyrics)

In my life I see where I’ve been
I said that I’d never fall again
Within myself I was wrong
My searchin’ ain’t over…over
I know that…

When you love a woman
You see your world inside her eyes
When you love a woman
You know she’s standin’ by your side
A joy that lasts forever
There’s a band of gold that shines waiting somewhere…oh yeah

If I can’t believe that someone is true
To fall in love is so hard to do
I hope and pray tonight
Somewhere you’re thinkin’ of me girl
Yes I know…I know that

When you love a woman
You see your world inside her eyes
When you love a woman
You know she’s standin’ by your side
A joy that lasts forever
There’s a band of gold that shines waiting somewhere…oh

It’s enough to make you cry
When you see her walkin’ by
And you look into her eyes

When you love a woman
You see your world inside her eyes
When you love a woman
Well you know she’s standin’ by your side
A joy that lasts forever
There’s a band of gold that shines
When you love a woman…
When you love, love, love, love
When you love a woman
You see your world inside her eyes

Разбирам къде съм бил в живота си…
Казах си, че никога повече няма да падам…
Душата ми беше грешна…
Търсенето ми няма край…
Знам това…

Когато обичаш една жена,
ти виждаш свой свят в очите й…
Когато обичаш една жена,
ти знаеш, че тя ще застане до теб…
Радост, която ще продължи вечно…
Един пръстен от злато,
който те очаква там някъде…

Ако не мога да вярвам,
че нещо е истинско,
да се влюбя е толкова трудно…
Надявам се и се моля тази нощ,
че някъде там ти мислиш за мен, момиче…
Да, знам…Аз знам това….

Когато обичаш една жена,
ти виждаш свой свят в очите й…
Когато обичаш една жена,
ти знаеш, че тя ще застане до теб…
Радост, която ще продължи вечно…
Един пръстен от злато,
който те очаква там някъде…

Достатъчно да те накара да заплачеш
е това, когато я видиш да минава
и погледнеш в очите й…

Когато обичаш една жена,
ти виждаш свой свят в очите й…
Когато обичаш една жена,
ти знаеш, че тя ще застане до теб…
Радост, която ще продължи вечно…
Един пръстен от злато,
който те очаква там някъде…
Когато обичаш една жена…
Когато обичаш, обичаш, обичаш…
Когато обичаш една жена,
ти виждаш свой свят в очите й…