Unchained Melody (Превод)

Unchained Melody (Lyrics)

Oh, my love, my darling
I’ve hungered for your touch
A long, lonely time
And time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love, I need your love
God speed your love to me

Lonely rivers flow
To the sea, to the sea
To the open arms of the sea
Lonely rivers sigh
„Wait for me, wait for me“
I’ll be coming home; wait for me

Oh, my love, my darling
I’ve hungered, hungered for your touch
A long, lonely time
And time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love, I need your love
God speed your love to me

О, любов моя, мила моя,
жадувах за докосването ти…
Един дълъг, самотен миг…
И времето отминава толкова бавно…
И времето може да направи толкова много…
Все още ли си моя?
Имам нужда от любовта ти…
Имам нужда от твоята любов…
Бог ми изпрати твоята любов…

Самотни реки текат
към морето, към морето…
Към отворените обятия на морето…
Самотни реки прошепват с въздишка:
„Чакай ме, чакай ме!“
„Ще си дойда у дома…Чакай ме.“

О, моя любов, скъпа моя,
жадувах за докосването ти…
Един дълъг, самотен миг…
И времето отминава толкова бавно…
И времето може да направи толкова много…
Все още ли си моя?
Имам нужда от любовта ти…
Имам нужда от твоята любов…