Morandi – Come Home (Превод)

Плаках веднъж…
Плаках два пъти…
Откакто ти си замина…
Молих се веднъж…
Молих се два пъти…
Да се върнеш у дома…

Преди да отхвърлиш любовта ми,
погледни в очите ми отново
и ми кажи, че не изпитваш
вече нищо към мен…
Тогава тръгни и затвори вратата…

Спомените ги няма…
Аз съм толкова самотен…
Твърде късно е да плача,
плащам за своите грешки…
Нуждая се само от още един ден…
Не ми казвай „Сбогом“…

Плаках веднъж…
Плаках два пъти…
Откакто ти си замина…
Молих се веднъж…
Молих се два пъти…
Да се върнеш у дома…

Спомените ги няма…
Спомените ги няма…

Вече няма щастие за мен…
Няма бъдеще, няма мечти…
Ти ми отне блестящата звезда…
Нищо не е останало в сърцето ми…

Спомените ги няма…
Аз съм толкова самотен…
Твърде късно е да плача,
плащам за своите грешки…
Нуждая се само от още един ден…
Не ми казвай „Сбогом“…

Плаках веднъж…
Плаках два пъти…
Откакто ти си замина…
Молих се веднъж…
Молих се два пъти…
Да се върнеш у дома…

Спомените ги няма…
Спомените ги няма…