Пол Верлен – Лунна Светлина

ЛУННА СВЕТЛИНА

Душата ти – един избран пейзаж,
където всички в луди бергамаски /Бел:/
летят, бушуват – маскарад блестящ,
но тъжни са под пищните си маски.

Възпяват с вечно модната тъга
страстта, живота хубав и мечтите,
Не вярват в щастието и сега –
и песента им слива се с лъчите.

с лъчите на печалната луна,
тъй че замират в парка глъч и трели
и водоскокът плаче в тишина.
О, тъжен плач сред статуите бели.

Превод:К. Кадийски

Бел: Бергамаска – танц по името на италианския град Бергамо.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Лунна Светлина – Пол Верлен (Видео Клип)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Поезия В Музика И Картини – Видео Колекция

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––