Helloween – Windmill (Превод)

Helloween – Windmill (Lyrics)

Time goes wherever you are
Time is your guiding star
That shines through all your life
Makes you feel and move

My dreams are out in the far
So are yours a part
Of secret fairy tales
Dripped on the wings of a mystery mill

Windmill, windmill, keep on turning
Show me the way, Take me today
Windmill, windmill, hearts are yearning
Longing for love and a chance to be free

Don’t feel alone and depressed
Someone will come at last
To soothe your stumbling mind
To keep it away from the evil storm

Windmill, windmill, keep on turning
Show me the way, Take me today
Windmill, windmill, hearts are yearning
Longing for love and a chance to be free

Time goes wherever you are…

Helloween – Windmill (Превод)

Времето отминава, където и да си ти…
Времето е твоята пътеводна звезда,
която блести през целия ти живот
и те кара да чувстваш
и да вървиш напред…

Моите мечти са там някъде далеч,
както и твоите …
Прашинка от вълшебни приказки,
като роса по крилете
на тайнствена мелница…

Вятърна мелнице, вятърна мелнице,
продължавай да се въртиш….
Покажи ми пътя, поведи ме днес …
Вятърна мелнице, вятърна мелнице,
сърцата тъгуват…
Копнеят за любов
и шанс да бъдат свободни…

Не се чувствай самотен и потиснат…
Най-накрая ще се появи някой,
който ще утеши обърканата ти душа
и ще я пази от злите бури…

Вятърна мелнице, вятърна мелнице,
продължавай да се въртиш….
Покажи ми пътя, поведи ме днес …
Вятърна мелнице, вятърна мелнице,
сърцата тъгуват…
Копнеят за любов
и шанс да бъдат свободни…

Времето отминава, където и да си ти…