Колко Думи Трябват?

Понякога не стигат думите,
за да разкажат любовта им.
И само няколко са струните,
а толкова е сложна песента им.

Понякога не стигат думите,
за да опишат и тъгата им.
И само няколко са свещите,
а колко мрачна е душата им.

Кога ли ще им стигнат думите,
за да разкажат любовта им?
А може би достатъчна една е:
Обичам те! Обичай ме!