Намерих, Изгубих…

Къде те изгубих?
По пътя вървях
от мрака засенчен,
но ето че спрях…
Къде те намерих?
Бях спрял за минута…
Минута за отдих,
за размисъл миг…
Изгубих, намерих,
вървях и се спирах…
И спирах, и плаках,
вървях и те търсих…
Обърнах се…
О!Той,Животът бе свършил!