Раздялата

Тя каза: Искам те завинаги!
Той каза: Завинаги е цяла Вечност!
Тя каза: Имаш ме завинаги!
Той каза: Нямаш цяла Вечност!
Тя каза: Не, не си отивай!
Той каза: Тръгвам! Вечността ти свърши!