Sting – Desert Rose (Превод)

Sting – Desert Rose (Видео С Превод)

500 Песни С Превод

Всичко За Twilight (Здрач) – Eдна Невъзможна Любов

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sting – Desert Rose (Lyrics)

[ lai……… lai… lai… aa^ … pa … aa^ … pa… ma… pa…
lalima de afrina de nin hau husain’ wah^ ho ya ho ya husain di^ di^
de nin hau husain’ wah^ ho ya ho ya husain di^ di^
de nin hau husain’ wah…….. ali ya husain di di]
I dream of rain
I dream of gardens in the desert sand
I wake in pain
I dream of love as time runs through my hand

I dream of fire
Those dreams are tied to a horse that will never tire
And in the flames
Her shadows play in the shape of a man’s desire

This desert rose
Each of her veils, a secret promise
This desert flower
No sweet perfume ever tortured me more than this

And as she turns
This way she moves in the logic of all my dreams
This fire burns
I realize that nothing’s as it seems

I dream of rain
I dream of gardens in the desert sand
I wake in pain
I dream of love as time runs through my hand

I dream of rain
I lift my gaze to empty skies above
I close my eyes
This rare perfume is the sweet intoxication of her love

I dream of rain
I dream of gardens in the desert sand
I wake in pain
I dream of love as time runs through my hand

Sweet desert rose
Each of her veils, a secret promise
This desert flower
No sweet perfume ever tortured me more than this

Sweet desert rose
This memory of Eden haunts us all
This desert flower
This rare perfume, is the sweet intoxication of the love

Sting – Desert Rose (Превод)

Измина толкова много време…
И аз се опитвам да открия себе си
и моята единствена любима…
Живея заради теб…
И нищо друго няма значение за мен освен теб…

Мечтая за дъжд…
Мечтая за градини в пустинния пясък…
Мечтая напразно…
Мечтая за любов, докато времето
изтича между пръстите ми…

Мечтая за страст…
Онзи блян, който свързва две сърца
никога не умира…

Доближавайки пламъците,
сенките им придобиват форма на човешки копнеж…
Тази пустинна роза,
чиято сянка носи тайно обещание…
Това пустинно цвете…
Няма благоухание, което може да те опияни повече от това…
И сега тя се обръща…
По този начин се движи във всички мои сънища…
Тази страст се разгаря
и аз усещам, че нищо не е такова,
каквото изглежда…

Мечтая за дъжд…
Мечтая за градини в пустинния пясък…
Мечтая напразно…
Мечтая за любов, докато времето
изтича между пръстите ми…
Мечтая за дъжд…
Поглеждам към пустото небе над себе си…
Затварям очите си…
Необикновено ухание е сладката отрова на любовта…

Мечтая за дъжд…
Мечтая за градини в пустинния пясък…
Мечтая напразно…
Мечтая за любов, докато времето
изтича между пръстите ми…
Тази пустинна роза,
чиято сянка носи тайно обещание…
Това пустинно цвете…
Няма благоухание, което може да те опияни повече от това…
Ароматна пустинна роза…
Този спомен за погребани сърца и души…
Това пустинно цвете, чието необикновено ухание
е сладката отрова на любовта…