Linkin Park – New Divide (Превод)

–––––––––––––––––––––––––––-

500 Песни С Превод

Всичко За Twilight (Здрач) – Eдна Невъзможна Любов

Новини От Снимачната Площадка на Новолуние (New Moon)

Linkin Park – New Divide (Видео С Превод)

Linkin Park – New Divide ( Official Video – Превод)

–––––––––––––––––––––––––––-

Linkin Park – New Divide (Lyrics)

I remembered black skies
the lightning all around me
I remembered each flash
as time began to blur
Like a startling sign
that fate had finally found me
And your voice was all I heard
That I get what I deserve
So give me reason
to prove me wrong
to wash this memory clean
Let the floods cross the distance in your eyes
Give me reason
to fill this hole
connect the space between
Let it be enough to reach the truth that lies
Across this new divide
There was nothing in sight
but memories left abandoned
There was nowhere to hide
the ashes fell like snow
And the ground caved in
between where we were standing
And your voice was all I heard
That I get what I deserve
So give me reason
to prove me wrong
to wash this memory clean
Let the floods cross the distance in your eyes
Across this new divide
In every loss
in every lie
In every truth that you’d deny
And each regret
and each goodbye
was a mistake to great to hide
And your voice was all I heard
That I get what I deserve
So give me reason to prove me wrong
to wash this memory clean
Let the floods cross the distance in your eyes
Give me reason to fill this hole
connect the space between
Let it be enough to reach the truth that lies
Across this new divide

Linkin Park – New Divide (Превод)

Спомних си черното небе…
Светкавиците
навсякъде около мен…
Спомних си всяко проблясване,
докато мъглата започна да пада…
Като тревожен знак,
че съдбата най-после ме е открила…
И твоят глас бе всичко,
което чувах,
докато осъзнавах какво заслужавам…

Затова дай ми една причина,
докато си уверена, че греша,
да изчистя този спомен…
Нека морето се разтвори
пред очите ти…
Дай ми една причина,
за да запълня тази празнота,
да унищожа разстоянието помежду им…
Нека това бъде достатъчно,
за да стигнем до истината,
която лъжите скриват
в тази нова раздяла…

Няма нищо на пръв поглед,
но спомените останаха
погребани…
Нямаше нищо,
което може да се скрие…
Пепелта се сипе като сняг
И земята пропада между нас…
Там където стоим…
И твоят глас бе всичко, което чувах,
докато осъзнавах какво заслужавам…

Затова дай ми една причина,
докато си уверена, че греша,
да изчистя този спомен…
Нека морето се разтвори пред очите ти…
В тази нова раздяла…

Във всяка загуба…
Във всяка лъжа…
Във всяка истина,
която ти си отрекла…
И всяко съжаление…
И всяко сбогуване…
беше грешка, прекалено голяма,
за да бъде скрита…

Затова дай ми една причина,
докато си уверена, че греша,
да изчистя този спомен…
Нека морето се разтвори пред очите ти…
Дай ми една причина,
за да запълня тази празнота,
да унищожа разстоянието помежду им…
Нека това бъде достатъчно,
за да стигнем до истината,
която лъжите препречват в тази нова раздяла…