Стоян Михайловски – Секира И Търнокоп

Един ръждясал Търнокоп, незнам къде забравен
Попитал лъскава една Секира: — Що блести
Всегда лицето ти?
И аз съм от желязо уж направен,
Защо не съм кат тебе гладък, чист,
Лъчист?
От где исхожда между нас
Подобна разлика?… — Секирата тогаз
Отвърнала: — Аз всекий ден отивам на гората,
Сека дърва… Лъскавината
В труда намервам аз,
В труда стои, другарю мой, хубавината…