Красота – Малина Николчева

Като вик,
като болка,
като полет

на мига в светлината,
в живота на песен,
на праскова в нежния мъх,

в мечтите – оазиси,
в лицето на облака,
в тревата с най-топлия дъх,

в тишината на залеза сънен,
в сълзата с ресницата бяла,
в златистия смях на дете,

в красота се прераждам.