Моята Злина – Стоян Михайловски

Поисках лош да бъда…“Всичко – рекох – зло е
в това свърталище подлунно…
Човешкий бит несвършено тегло е,
съзнаниет играло е
на същество безумно…“

Да бъда зъл поисках…И съзрях случайно
невеста млада рожбата си да кърми
и да я милва и целува непрестанно…
И злобата ми се сломи!

Бел. играло – играчка

„Моята злина“. В сбирката „Железни струни“, 1890