Аз Съм Птица – Рени Митева

Мога да виждам

отвисоко и отвътре.

Мога да прочета

дъното и многоточията.

Мога да нарисувам

вятър и отчаяние.

Мога да чуя

цъфтежът на върбите

и писъкът на есента…

Мога да дам душата си…

Сърцето…

Любовта си…

Мога да дам!

Да дам!

Но не мога да поискам

да летиш с мен.

А аз съм птица.