Седемте Тайни На Майка Тереза

–––––––––––––––––––-

Четирите Споразумения – Дон Мигел Руис

Поезия В Музика И Картини

Магията На Цветовете

–––––––––––––––––––

Седемте Тайни На Майка Тереза – ВИДЕО

–––––––––––––––––––

1.
Ние си мислим, че любовта е чувство, но тя е действие.
Дори и най-малките неща трябва да се правят с любов…

2.
Ние си мислим, че на сърцето не може да се заповяда.
Но можем да се научим да обичаме…

3.
Ние си мислим, че любовта трябва да се заслужи.
Но за нея е достоен всеки…

4.
Ние си мислим, че противоположността на любовта е ненавистта.
Но всъщност това е СТРАХЪТ…

5.
Ние възприемаме любовта като вид безумие.
Но всъщност тя е особена, интуитивна разумност…

6.
Ние си мислим, че изразът „светлината на любовта“ е просто метафора.
Но любовта наистина осветява – всичко околно…

7.
Ние си мислим, че любовта е нещо интимно.
Но тя е пълна с откритост. Това е същността й…