18 Основни Човешки Истини

––––––––––––––––––––––––––––––-

Музика За Релакс И Привличане На Положителни Емоции

–––––––––––––––––––

Истинските неща никога не са сложни!

1.Никой не вярва на човек, който с едни е един, с други – друг
или просто казва това, което искате да чуете,

2.Всички обичаме да бъдем изненадвани.

3.Нашите приятели не са идентични с нас, нито пък искаме
да бъдат такива.

4.Мразим, когато някой постоянно повтаря: „Знам какво
харесваш“.

5.Става ни скучно, когато хората винаги изглеждат и
действат по един и същи начин.

6.Чувстваме се неудобно, когато хората се държат по на-
чин, който не им подхожда.

7.Мразим фалшивия интерес и престорената или празна лю-
безност.

8.Мразим хора, които имат само един виц в репертоара си и
го повтарят непрестанно.

9.Не харесваме хора, които приемат нещата прекалено се-
риозно.

10.Мразим да бъдем безпокоени, когато си почиваме или се
концентрираме върху нещо.

11.Мразим да бъдем гледани отвисоко.

12.Мразим престорената искреност.

13.Прощаваме грешките… до определено ниво.

14.Не харесваме завистта.

15.Обичаме да се учим от другите.

16.Обичаме да споделяме преживявания.

17.Обичаме да си говорим и да поддържаме връзка.

18.Мразим хора, които злоупотребяват с гостоприемството
и които прекалено ревностно търсят приятелство.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Книги Онлайн

Нейно Злодейство Госпожа Анорексия

45 Неща, Които Ще Те Накарат Да Се Чувстваш Добре

–––––––––––––––––––––––