Навикът – Нашата Втора Природа….

–––––––––––––––––––––––––––––-

Психология На Проблемната Любов

–––––––––––––––––––––––––––––

Аз съм постоянният ти спътник.
Аз съм най-големият ти помощник или най-тежкият ти товар.
Тласкам те напред или те влека към провал.
Аз съм напълно в твоята власт.
Половината от нещата , които правиш ,можеш да оставиш на мен.
и аз ще ги извърша бързо и правилно. Аз съм лесно управляем, просто трябва да бъдеш твърд с мен.
Покажи ми точно как искаш нещо да бъде извършено
и след няколко урока  аз ще го правя автоматично.
Аз съм слуга на всички велики мъже,.
и ей богу на всички провали.
Аз съм направил великите велики.
Аз съм направил неудачниците неудачници.
Не съм машина,макар и да работя с точността на машина.
И с интелигентността на човек.
Можеш ли да ме използваш , за да спечелиш или да се разориш.
За мен е без значение.
Вземи ме, обучи ме,бъди твърд с мен
и аз ще поставя света в краката ти.
Бъди мек с мен и аз ще те унищожа.
Кой съм аз?
Аз съм Навикът .
/ от неизвестен автор/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Как Да „Залепим“ Разбитото Сърце…

Защо ни напускат мъжете?

Не Крещете! – Само Губите…

––––––––––––––––––––––-