Едгар Алън По – На Една В Рая


Ти бе радост за мене мечтана,
ти бе всичко за мене в скръбта –
като остров зелен в океана,
като ручей звънтящ в самота!
Ти бе храм сред цветя в ранна пролет-
и за мен бяха тези цветя!

То бе сън – и сънят бе тъй кратък-
и крила пак нощта разпростря…
„Забрави! Отмини по-нататък!“ –
всуе бъдния ден ме огря:
Над отминалий ден в спомен сладък
моят дух неподвижно замря.

А в душата – под скръб и умора –
сетни лъч догоря без следа! –
И солената морска вода
безутешно оглася простора:
„Навсегда – навсегда – навсегда –
на прострелян орел пък във взора
не запалва живота звезда!“

И нощите ми – призрак кошмарен –
и – без теб! – мойте тягостни дни
ме зоват в онзи край легендарен,
дето твойта походка звъни.
О, в какъв ли пак танц лъчезарен!
Над какви ли въздушни вълни!

Гарванът – Едгар Алън По ( Текст, музика, видео…)

Последните дни на Едгар Алън По, представени в новия филм „Гарванът“ (2012 г.)

Уникална колекция бижута от Thomas Sabo в чест на Едгар Алън По