Deep Purple – Love Conquers All (Превод)

Deep Purple – Love Conquers All (Lyrics)

It Feels like the end
When you’re closer to losing your dreams
Than losing a friend
Flying blind
I’m shooting into the dark
Who will I find
Oh girl
And if it takes me a lifetime
I swear I’ll tear down every wall
Love conquers all

On my way
Tomorrow I rise with the sun
Soon I’ll be gone
Words can’t say
How the memories of feelings of love
They linger on
Oh girl
And if it takes me forever
I know it’s worth every teardrop that falls
Love conquers all

Somewhere there’s a place in your heart
Where the wounds never heal
Well you’re not alone
That’s just how I feel

Love conquers all
This one will last a lifetime
And if love conquers all
This one will last forever

Deep Purple – Love Conquers All (Превод)

Когато си на ръба да изгубиш своите мечти,
това изглежда като край…
Когато изгубиш приятел,
ти се луташ заслепен…
Лутам се в мрака…
Кого ще открия, момиче..
И дори ако това ми отнеме цял един живот,
кълна се, че ще разруша всяка пречка…
Любовта побеждава всичко…

По утрешния си път
аз ще се издигна със Слънцето…
Скоро ще си тръгна…
Думите не могат да опишат
как спомените от чувствата на любовта
връхлитат…
О, момиче…
И дори ако това ми отнеме цял един живот,
аз знам, че си заслужава всяка сълза,
която ще изплача…
Любовта побеждава всичко…

Там някъде има едно място в сърцето ти,
където раните никога не заздравяват…
Не само ти се чувстваш по този начин…
Това е чувството, което и аз изпитвам…

Любовта побеждава всичко…
Това ще продължи цял един живот…
И ако любовта победи всичко,
тя ще бъде вечна…